Tillgängliga medier

Avdelningen för Specialmedia - Olika sätt att läsa

Har du svårigheter med att läsa böcker med tryckt text? Du kanske ser dåligt, har läs- och skrivsvårigheter eller annat som gör att du behöver andra alternativ än just bok i textform.
Vi har lösningar för dig. 

Vi på biblioteket hjälper till med specialanpassade medier, till exempel:  DAISY-talböcker på skiva och på minneskort, böcker med punktskrift, lättlästa böcker och böcker med  extra stor stil.